Průmyslová automatizace, regulace, měření a sběr dat

Měření rozměrů kontaktními měřidly
Měření dalších mechanických a elektrických veličin

Máme rozsáhlé praktické zkušenosti s průmyslovou automatizací, měřením a sběrem dat. Dodáváme na zakázku vyvíjené automaty nebo stroje s ruční obsluhou: speciální výrobní, montážní a zejména měřicí. Nejčastěji aplikujeme kamerové měřicí systémy vlastní konstrukce (BMZ), měřidla s indukčnostními délkovými snímači (měříme s přesností až 0.1 µm), měřidla tenzometrická (např. síla, tlak, krouticí moment, hmotnost), měřidla elektrických veličin a některé další speciality.

Součástí dodávky je instalace zařízení, předání uživatelské dokumentace a zaškolení obsluhy a údržby.

1. Určení

Dodáváme kompletní řešení průmyslové automatizace, regulace, měření, kontroly a sběru dat. Zařízení může být konstruováno jako součást výrobní, montážní nebo balicí linky, stroje nebo robotizovaného pracoviště a nebo jako samostatný stroj s ruční obsluhou. Po dobu životnosti zařízení je poskytován záruční i pozáruční servis.

Velmi se nám osvědčila spolupráce, kdy mechanickou konstrukci stroje zajišťuje uživatel, využívající rozsáhlých znalostí a zkušeností s předměty své produkce, ale bez zázemí elektro–konstrukce a konstrukce elektronických měřicích a řídicích systémů a sběru dat.

Zakázkovou konstrukci a výrobu automatů „na klíč“ provádíme vlastní konstrukcí, nebo v případě rozsáhlejších projektů ve spolupráci s konstrukčními kancelářemi např. LIGET s.r.o., KONSTRUKTA s.r.o., VarioTec s.r.o., Lemax, Amest s.r.o., První konstrukční s.r.o.

Pro řízení automatů využíváme mikroprocesorové systémy vlastní konstrukce, průmyslové měřicí a řídicí systémy INTRONIX stejnojmenné firmy, kompaktní průmyslové počítače ADVANTECH s dotykovým displejem, případně řídicí systémy SIEMENS nebo roboty FANUC.

Pokud si mechanickou konstrukci stroje zajišťuje uživatel, tak obvykle dodáváme kompletní elektroinstalaci, včetně řídicího případně kamerového systému. Stroj zapojíme, naprogramujeme, zprovozníme a vybavíme potřebnou dokumentací.

2. Měřicí a řídicí systém

Vyvíjíme a aplikujeme mikroprocesorové systémy vlastní konstrukce. Systémy jsou osazeny nejmodernějšími obvody předních světových firem. Při výrobě je prováděno 100% testování všech součástek a zahořování celé sestavy. Tím je dosaženo vysoké spolehlivosti.

Vlastní mikroprocesorové systémy používáme samostatně, nebo v kombinaci s komponenty ADVANTECH a systémy INTRONIX, SIEMENS, FANUC.

3. Aplikace

Přehled hlavních projektů realizovaných v posledních letech:

 • Měřicí a řídicí systém sady automatů pro měření rozměrů malých rotačních součástí. Výkon 125 ks/min, jedna digitální kamera AVIKO-ViDiS, laserový délkoměr, řídicí systém INTRONIX integrovaný do ovládacího panelu stroje.
 • Měřicí a řídicí systém stroje pro automatické měření rozměrů výfuků. Ruční zakládání, automatický měřicí cyklus, šest digitálních kamer AVIKO-ViDiS, laserový délkoměr, indukčnostní měřicí snímače, řídicí systém INTRONIX integrovaný do ovládacího panelu stroje.
 • Měření rozměrů výfuků: rozmístění kamer Měření rozměrů výfuků: celkový pohled Měření rozměrů výfuků: ovládací panel
 • Automaty pro kontrolu povrchových vad povlakovaných pístů. Výkon 12 ks/min, tři digitální kamery NEOVISION, laserová kontrola tloušťky povrchové vrstvy, řídicí systém AVIKO integrovaný do ovládacího panelu stroje, robotická manipulace s měřenými díly.
 • Automaty pro kontrolu povrchových vad povlakovaných rotačních součástí. Výkon 30 ks/min, dvě digitální kamery AVIKO-ViDiS, řídicí systém SIEMENS.
 • Sada kamerových měřicích systémů AVIKO-ViDiS pro kontrolu produkce robotizovaných pracovišť.
 • Sada automatických měřicích systémů AVIKO pro měření rozměrů válečků s osazením. Výkon 60 ks/min, snadné přetypování pro velký rozsah délek, osazené čtyřmi indukčnostními měřicími snímači, měřicí a řídicí systém INTRONIX.
 • Měřicí a řídicí systém sady strojů pro automatické měření rozměrů volantů. Ruční zakládání, automatický měřicí cyklus, výměnné měřicí plošiny pro různé typy volantů osazené šesti až deseti indukčnostními měřicími snímači, řídicí systém INTRONIX.
 • Měření rozměrů volantů Měření rozměrů válečků
 • Sada bezdotykových měřicích zařízení pro měření vůle v zámku pístních kroužků.
 • Dvousouřadnicový automatický měřicí stroj pro kontrolu rotačních součástí po soustružení a po broušení. Jedna kamera AVIKO-ViDiS, dvě motoricky ovládané osy s odměřováním HEIDENHAIN, řízené měřicím programem.
 • Automatický závitovací stroj. Přestavitelný pro dva typy součástí, výkon 15 ks/min, řídicí systém INTRONIX.
 • Závitovací automat
 • Programovatelný, dálkově oládaný, automatický systém řízení a sběru dat ze dvousouřadnicového zařízení na měření křivek svítivosti (goniometru).
 • Měřicí a řídicí systém stroje na vylakování ústí nábojnic. Výkon 250 ks/min, 100% kontrola světelným paprskem za rotace, řídicí systém INTRONIX.
 • Zařízení na kontrolu iniciace zápalky v průběhu zalisování do nábojnice.
 • Sada automatů pro 100% kontrolu autoklíčů FAB.
 • Kontrolu autoklíčů
 • Zařízení na měření krouticího momentu autozámků FAB a měření průběhu krouticího momentu prokluzové spojky autozámků při pokusu o odemknutí nepříslušným klíčem.
 • Bezdotykové měřicí zařízení pro měření rozměrů tvarových výlisků.
 • Sada automatů pro měření rozměrů ložiskových kroužků.
 • Automatické měření rozměrů ložiskových tělísek.
 • Automatické montážní zařízení ložisek.
 • Automat pro měření a třídění vložných válců.
 • Ekologické programovatelné odmašťovací zařízení pro kalírny.
 • Montážní linky spouštěčů automobilových skel s měřicí stanicí krouticího momentu.
 • Programovatelné dávkovací zařízení pásové žíhací pece ZEZ Praha.
 • Třísouřadnicový manipulátor s CCD-kamerami pro CERN.
 • Sada automatů pro kontrolu magnetické spojky a mechanických ztrát vodoměrů.
 • Sada automatů pro kontrolu tlakových a mechanických ztrát plynoměrů.
 • Lepičky čipových karet.
 • Programovatelné řízení a sběr dat z fermentačního kotle BIOTEC.
 • Procesorové řízení pohyblivých modelů pro MSV Brno 2000.
 • Soupravy snímače kuličky rulety s velkoplošným displejem pro Czech Casinos.

4. Cena zařízení, termín dodávky

Cena zařízení i termín dodávky je vždy uvedena v nabídce, kterou bezplatně zpracujeme pro každou konkrétní úlohu, podle požadavků specifikovaných zadavatelem.

Hlavní odběratelé:

SELLIER & BELLOT a.s. Vlašim, TI Automotive Jablonec nad Nisou, BLUMENBECKER Prag s.r.o. Praha, FAB Rychnov nad Kněžnou, TOYODA GOSEI CZECH s.r.o. Klášterec nad Ohří, HVM PLASMA s.r.o. Praha, BUZULUK Komárov a.s., Bodycote Heat s.r.o.

K dříve realizovaným zakázkám se řadí např.:
(názvy firem odpovídají stavu v době realizace zakázky)

ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV s.p. Praha, ZEZ PRAHA a.s., Remaco a.s. Praha, BENEŠ a LÁT a.s. Průhonice, Bosal Česká republika Brandýs nad Labem, MAGNETON a.s. Kroměříž, ZKL–VRL Praha a.s., Igla České Budějovice, Premex Stará Turá, Premagas s.r.o. Stará Turá, C.C.Cards Praha, Agrozet Jičín, Rockwell Liberec, Sevac Praha.