DZ–3: rámový detektor zbraní

Detektor byl testován Vojenským technickým ústavem elektroniky Praha a posouzen jako vyhovující bez omezení požadavkům pro použití v objektech Armády České republiky, v objektech Národního bezpečnostního úřadu, Ministerstva vnitra a ostatní. Zároveň byl vydán certifikát Národním bezpečnostním úřadem. Tento rám je schválen i Hygienickou stanicí hl. města Prahy a jeho parametry v oblasti elmag. pole a záření odpovídají předpisům EU.

1. Určení

Rámový detektor zbraní je určen pro detekci zbraní (a dalších kovových předmětů) u osob procházejících rámem. Detektor je základní součástí kompexního zabezpečovacího systému určeného ke zvýšení ochrany provozoven peněžních ústavů, např. bank, pošt, pojišťoven, ale také obchodů, heren, kasín apod. Samostatně instalovaný detektor nachází použití především v soudních budovách, ve vězeňských zařízeních, letištích a jiných prostorách, kde je nutné zabezpečit, aby do určeného prostoru nevnikly ozbrojené osoby. Provoz rámu (použitý fyzikální princip detekce) je naprosto bezpečný a zdravotně nezávadný.

Třetí generace námi vyvinutých a vyráběných detektorů zbraní je řešena stavebnicově. Detektor v základním provedení tvoří rám z duralových profilů, který je po sériové lince připojen ke standardnímu počítači třídy PC. Zákaznicky orientovaný přístup umožňuje v maximální míře zohlednit konkrétní specifické podmínky uživatele detektoru. Detektor lze instalovat tak, že osoby nemají o kontrole vědomost, nebo naopak, viditelně umístěný rám může psychologicky působit k odrazení pronášet zbraně kontrolovaným prostorem.

Základní provedení rámového detektoru umožňuje postupné doplňování různými přídavnými zařízeními, např. rentgenovým systémem (tunelem), ručním detektorem kovů, turniketem apod. Praktické řešení představuje kombinace rámového detektoru s přídavnou kamerou, kdy se v okamžiku průchodu ozbrojené osoby pořídí archivní snímek.

Rámový detektor zbraní DZ-3

2. Vlastnosti – charakteristika

 • Vysoká spolehlivost detekce.
 • Určení polohy detekovaných předmětů (ukrývaných zbraní).
 • Vysoká schopnost rozlišení mezi zbraní a předměty osobní potřeby.
 • Archivace dat o detekci (čas průchodu, směr průchodu, poloha ukrývané zbraně, případně archivace detailního snímku osoby s označením polohy zbraně atd.).
 • Archivace času průchodu a směru průchodu všech osob procházejících rámem, průběžná archivace počtu osob nacházejících se ve střeženém prostoru.
 • Průběžné sledování všech dat na monitoru (včetně snímku ozbrojené osoby a polohy ukrývané zbraně).
 • Oboustranná indikace polohy (sektoru) pronášené zbraně světelnou signalizací přímo na rámu detektoru, provázená zvukovou signalizací.
 • Vysoká odolnost vůči vnějšímu rušení.
 • Všechny parametry detektoru programovatelné obsluhou detektoru; přístup k programování chráněn heslem.
 • Bezobslužný provoz, elektronika detektoru se průběžně automaticky kalibruje.
 • Rámový detektor je základní stavební součástí kompexního zabezpečovacího systému určeného k ochraně peněžních ústavů.
 • Stavebnicové řešení rámového detektoru umožňuje skrytou montáž detektoru v objektu, malé rozměry, příznivý design.
 • Rámový detektor dodáváme v provedení statickém (pevná montáž do podlahy) a mobilním (přenosném).
 • K rámovému detektoru jsou dodávány dokumenty o hygienické nezávadnosti – provoz je bezpečný a zdravotně nezávadný.
 • Po dobu životnosti rámového detektoru je poskytován záruční i pozáruční servis.

3. Základní provedení detektoru

V základním provedení je rámový detektor zbraní tvořen rámem z duralovým profilů obsahujícím detekční čidla s vyhodnocovací elektronikou. Rám je kabelem sériové linky RS–232 připojen ke standardnímu počítači třídy PC. Délka kabelu je obvykle 10 m, maximální délka je cca 30 m. Indikátor detektoru obsahuje oboustranný panel se světelnou signalizací, na kterém se pomocí diod LED zobrazují sektory, ve kterých se nachází detekované předměty. Signalizace je doprovázena zvukovým signálem – tuto zvukovou signalizaci může obsluha kdykoliv vypnout. Komfortní indikace paralelně probíhá na monitoru počítače.

Na monitoru je zobrazen kontrolovaný prostor rozdělený do osmi stejných polí, kde se v barevných plochách (vrstevnicích) zobrazují ohniska detekovaných předmětů, což umožňuje lokalizovat detekovaný předmět a určit intenzitu detekce (velikost předmětu). Na monitoru se dále průběžně zobrazují doplňující údaje jako čas, naměřená intezita v jednotlivých polích, případně další údaje vybrané obsluhou. Rám počítá průchody detektorem s rozlišením směru (dovnitř – ven).

4. Technicko-provozní parametry

Standardní rozměry (výška, šířka, hloubka): 2150 mm x 1025 mm x 40 mm
Standardní vnitřní rozměry: 2010 mm x 800 mm
rozměry lze přizpůsobit konkrétním podmínkám
Hmotnost: 32 kg
Napájení: 230 V / 50 Hz
Detekce: programově nastavitelná citlivost, funguje i při průchodu vysokou rychlostí
Počet zón: 8 – každá s možností vlastní signalizace
Signalizace: akustická a optická signalizace každé zóny na rámu detektoru,
akustická, grafická (vrstevnicová mapa) a číselná signalizace na monitoru PC,
reléový výstup pro externí signalizaci (volitelně)
Programování (parametrování): uživatelem s oprávněním ke vstupu
Dokumentace: návod i ostatní dodávaná dokumentace je v českém jazyce
Prohlášení o shodě: detektor vyhovuje všem platným normám ČR (bezpečnostní, hygienické, elektromagnetická kompatibilita apod.)
Odolnost: vysoká vůči elektrickému rušení i mechanickému poškození
Prostředí: možnost přizpůsobení konkrétním podmínkám

5. Uvedení do provozu – obsluha

Uvedení detektoru do provozu je velmi jednoduché a spočívá v propojení sériové linky RS–232 počítače PC s rámovým detektorem. Propojení se provádí kabelem, který je součástí dodávky.

Detektor se zapíná síťovým vypínačem počítače PC. Po zapnutí se automaticky (bez zásahu obsluhy) vyváží všech 8 detekčních kanálů na optimální citlivost. Po celou dobu provozu se detektor samočinně vyvažuje podle změny vnějších podmínek. V provozním stavu detektor nevyžaduje zásah obsluhy a pracuje zcela automaticky. Správná funkce detektoru je signalizována na monitoru.

Přenáší-li se zbraň nebo jiný detekovaný předmět rámem, je jeho přítomnost signalizována zvukovým signálem (vypínatelným) a zároveň se na monitoru barevnými plochami vyznačí oblast přenášeného přermětu v odpovídajícím sektoru rámu. Podle velikosti a zabarvení barevných ploch lze usuzovat i na velikost přenášeného předmětu. Současně lze polohu detekovaného předmětu určit podle rozsvícení světelné signalizace v horní části rámu.

Vizualizace na monitoru Integrovaná signalizace

6. Předmět dodávky

 1. detekční rám se světelnou a zvukovou signalizací, ve statickém nebo mobilním provedení
 2. propojovací kabel 10 m
 3. standardní sestava počítače třídy PC
 4. základní programové vybavení (detekce, signalizace, servisní a testovací funkce)
 5. uživatelská dokumentace
 6. instalace rámu, zaškolení obsluhy a údržby

Hlavní odběratelé:

Rámové detektory současné (třetí) generace jsme dodali jak soukromým firmám tak i státním úřadům a institucím. Po dohodě s odběrateli jejich jména neuvádíme.