Měřící technikaNaše služby


 • Bezdotykové měření rozměrů

 • Vzhledová kontrola a identifikace

 • Statistické vyhodnocování

 • Měření izolačních materiálů


Měření rozměrů součástí, vzhledová kontrola a identifikace


 • Automatické, velmi rychlé a objektivní měření, bez možnosti ovlivnit výsledky měření obsluhou.

 • Průběžná archivace dat pro protřeby certifikace aj., automaticky doplněná o další zvolené údaje jako např. označení zakázky, označení typorozměru, kód pracovníka, kód stroje, číslo pracoviště, datum a čas měření atd.

 • Zařízení lze připojit k firemní ethernetové síti.

 • Zařízení lze vybavit čtečkou čárového kódu pro rychlé a bezchybné načtení identifikačních údajů.

 • Plně automatický provoz jako součást výrobního stroje či linky, nebo robotického pracoviště.

 • Odpadá seřizování měřicího zařízení, systém se automaticky kalibruje podle vloženého normálu.

 • Měřicí zařízení je proti výpadku napájení i přepětí v síti chráněno záložním zdojem UPS.

 • Zákaznicky orientovaný přístup výrobce měřicího zařízení maximálně zohledňuje konkrétní specifické podmínky uživatele.

 • Po dobu životnosti zařízení je poskytován záruční i pozáruční servis.


Statistické vyhodnocování


Měřicí zařízení BMZ spojuje přednosti přesného dílenského měřidla s archivací a se statistickou regulací a umožňuje tak trvalé řízení jakosti výrobního procesu samotnými dělníky ve výrobě. Tím je uzavřena nejkratší regulační smyčka a tedy v nejkratším čase může být odstraněna případná závada.

Měření izolačních materiálů


 • Automatické rozlišení procentuálního podílu jednotlivých barev izolace.

 • Výpočet hmotnosti izolačního materiálu na jednotku délky.

 • Průběžná archivace dat pro protřeby certifikace aj., automaticky doplněná o další zvolené údaje jako např. označení zakázky, označení typorozměru, kód pracovníka, kód stroje, číslo pracoviště, datum a čas měření atd.