O nás


Historie


Tradice podniku vychází z firem Zbrojovka Brno a Sellier & Bellot Vlašim, jejichž vývoj měl sídlo v Praze. V roce 1964 byl vytvořen podnik VÚSTE – výzkumný ústav strojírenské technologie a ekonomiky – příspěvková organizace sloučením závodu Kovotechna Blanických strojíren Vlašim, Konstrukty a organizace TOVUS. Ústav měl více než 1 000 zaměstnanců z toho cca 350 konstruktérů. Nejznámější výrobek „AVIKO“ se úspěšně prodával do celého světa, včetně Japonska a USA. Název „AVIKO“ je zkratkou slov „automatická vizuální kontrola“ a je to chráněný název automatu pro vzhledovou, defektoskopickou a rozměrovou kontrolu ložiskových tělísek. V roce 1990 tento rezortní ústav končí svoji činnost a postupně dochází ke vzniku AVIKO PRAHA s.r.o.
Současnost


Výrobní kapacity firmy AVIKO PRAHA s.r.o. jsou využívány pro výrobu zařízení pro tuzemské i zahraniční odběratele, zejména pak pro výrobu zařízení pro vakuové povlakování metodami PVD (magnetronové naprašování a obloukové napařování). Tyto výrobky, konstruované firmou HVM PLASMA s.r.o., jsou zabudovány do povlakovacích zařízení holandské firmy HAUZER TECHNO COATING EUROPE a používány v povlakovacích střediscích po celém světě. Konstrukční skupina firmy AVIKO PRAHA s.r.o. se zabývá vývojem a výrobou kontrolních a měřicích automatů, nejčastěji pro potřeby automobilového průmyslu. Vývojová činnost se zaměřuje zejména na problematiku bezdotykového měření rozměrů pomocí digitálních kamer nebo vláknové optiky, měření indukčnostními snímači a průmyslovou automatizaci a robotizaci. V oblasti měření digitálními kamerami úzce spolupracujeme s firmou ViDiS s.r.o.